صفحه اصلی > اخبار > محتوای

اهمیت چشم انداز آب طراحی باغ

Dec 29, 2016

استفاده از چشم انداز آب در باغ طراحی باغ در راه است، کاربرد آن در طراحی نقش بسیار مهمی دارد.

چشم انداز باغ عمدتا شکل از مدل در طبیعت چشم انداز طبیعی جریان آبشار، دریاچه های مصنوعی مانند طراحی منظر که بیشتر برنامه در باغ های سنتی در چین است. در طراحی منظر باغ مدرن استفاده از چشمه آب پرده تانکر آب برکه ها و مناظر و اشکال دیگر افزایش می یابد. اگر چه برخی از تفاوت در طراحی قالب وجود دارد اما اگر کوه اسکلت چشم انداز چشم انداز همواره بخش مهمی از طراحی باغ و سپس آب روح چشم انداز است.

اهمیت چشم انداز آب در چشم انداز باغ منعکس شده است نه تنها در استفاده از آب برای بهبود محیط زیست تنظیم آب و هوا، کنترل سر و صدا، بلکه با مشخصات جريان آب، حس رکود در ساختمان های دیگر در اطراف باغ و چشم انداز ترکیب بیشتر شکر و تخم مرغ را کاهش می دهد. اگر چه در حال حاضر با بار توسعه تکنولوژی پیشرفت، مردم ایده نیز در دائما به روز رسانی، در باغ منظره آب مورد نیاز نیز رخ داده است برخی از تغییرات، اما در سراسر چین باغ آب طراحی، که بیشتر بصری از احساس کامل با استفاده از فضا و تصویری از و شنیدن شانگ راه های یکپارچه برای طراحی چشم انداز آب باغ از ساختار ، و در آب طراحی میان دائما در از همجوشی سنتی و واقعیت زیبایی به هنر از نوآوری، رسیده به آسان تر از محیط زیست چشم انداز رایگان.